פרשת כי תבוא | שמחה וטוב לבב | התחדשות ותודה

    הרב יחיאל חזן
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פסקה נו'

הרב ליאור פרץ | 36:25 | כא' שבט תשפ"א

">

פסקה נז'

הרב ליאור פרץ | 22:41 | כח' שבט תשפ"א