פתיחה לסדרה

הספר אדר היקר

אוסף של רעיונות ורשמים לתולדותיו של אותו צדיק
גאון ישראל ותפארתו, נזר הקודש
מרן אליהו דוד רבינוביץ תאומים זצ"ל
שהיה אב"ד בקהילת הקודש פוניבז' ומיר ברוסיה
ובאחרית ימיו שמש בכתר הרבנות לעדת
אשכנזים פרושים בעיר הקודש ירושלים תובב"א

נערכו על ידי חתנו
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

 

להרחבה נוספת – לחצו כאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה