פרשת 'שלח לך' | לעמוד איתנים מול מוציאי דיבת הארץ רעה

    הרב יחיאל חזן
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פרשת משפטים

הרב ממן אמיר | 03:44 | ל' שבט תשפ"א

תצוגה
תצוגה