פעולת מצווה הצדקה על הנותן – מוקד השתנות בתפילה – "פעולת" התפילה

שיעורים בספר 'תפילת ישירים'

נושא השיעור: טבע הרצון – הרצון האנושי – חיים ורצון – שער הרצון

עמודים: 37-41

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה