פסקה נג' [2]

שיעורו השבועי של הרב ליאור פרץ בספר ‘אם הבנים שמחה’ של הרב יששכר שלמה טייכטל.

השבוע : פסקה נג' – 2

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פסקה נו'

הרב ליאור פרץ | 36:25 | כא' שבט תשפ"א

">

פסקה נז'

הרב ליאור פרץ | 22:41 | כח' שבט תשפ"א

תצוגה
תצוגה