מה' – מט' [1] | מאמר שלישי

הנושאים בשיעור:

פסקאות מה – מז' – תורה שבע"פ ותורה שבכתב

פסקאות מח' – מט' [1] – טעמי מצוות וסייגים

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה