כלל ד' | סעיף ה'

תקציר
  • סיפור באופן שיש חשש שהדברים יגיעו גם לאחרים
  • מה דין 2 אנשים שראו שאדם פלוני חטא ועלול לחטאו שוב האם מותר להם לספר
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה