באיזה אופן התירו חכמים לדבר לשון הרע שיהיה אומרו גם בפניו | כלל ג' סעיף ב'

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה