אסור ללעוג לדרשה של הדרשן | חזרה לזמן קיץ | כלל ב' סעיף יב'

    הרב ממן אמיר
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה