אסור ללעוג לדרשה של הדרשן | חזרה לזמן קיץ | כלל ב' סעיף יב'

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה