מוגן: טהרת הבית | שיעור 7 – לדרכם של הקולא והחומרא [ח"א]

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

תצוגה
תצוגה
תצוגה