האיסור לספר על כל סוג של חטא אפילו בדברים שאינם מדרבנם ולכתחילה | כלל ד' סעיף ב'

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה