האיסור לספר על פלוני שחטא בין אדם למקום אפילו אם לא ראינו שעשה תשובה| כלל ד' סעיף א'

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה