חיי עולם נטע בתוכנו [2]

הרב דיבר בשיעור על:

מה ההבדל בין החינוך הישן לחדש?

האם צריך לשתף את התלמיד תוך כדי הלימוד?

ועוד

השיעור העובר לתלמדי שיעור א' [התש"פ]

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה