חוסן נפשי בשואה

תקציר

חוסן נפשי בשואה זוהי שיחתו של הרב אמיר ממן ראש הישיבה.

שיעור רביעי בנושא משברים ואיך להתמודד איתם

נושא חודש אדר [תש"פ] אצלנו בישיבה

    הרב ממן אמיר
  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פסקה נו'

הרב ליאור פרץ | 36:25 | כא' שבט תשפ"א

">

פסקה נז'

הרב ליאור פרץ | 22:41 | כח' שבט תשפ"א