המתגבר והמתבכיין

תקציר

המתגבר והמתבכיין זוהי שיחתו של הרב אמיר ממן ראש הישיבה.

שיעורו הראשון בסדרה של ראש הישיבה.

בנושא משברים ואיך להתמודד איתם,

נושא חודש אדר [התש"פ] אצלנו בישיבה.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פסקה נו'

הרב ליאור פרץ | 36:25 | כא' שבט תשפ"א

">

פסקה נז'

הרב ליאור פרץ | 22:41 | כח' שבט תשפ"א

תצוגה
תצוגה