נתינת מכשול על מנת להציל מאיסור גדול יותר | הזמנת מחלל שבת [3] | סמרטפון חסום

תצוגה
תצוגה
תצוגה