נתינת מכשול על מנת להציל מאיסור גדול יותר | הזמנת מחלל שבת [3] | סמרטפון חסום

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה