דף כט'

מסכת פסחים דף כט'

[התחלנו במשנה בדף כח' עמוד א']

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה