גודל החיוב להחזיק לומדי תורה ושכרו של המחזיק | גדר מצוות תלמוד תורה [2]

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
">

פסקה נו'

הרב ליאור פרץ | 36:25 | כא' שבט תשפ"א

">

פסקה נז'

הרב ליאור פרץ | 22:41 | כח' שבט תשפ"א