היה שותף

בתרומתך אתה מחזק את לימוד התורה ואת לומדיה. 

לפניך מספר אפשרויות תרומה:

ניתן לתרום לישיבה באמצעות שיחה למזכירות הישיבה בטלפון 08-6881548

לידי אליהו מוריוסף – 054-957-3172

לבצע העברה בנקאית לחשבון 755813 סניף 182 כנפי נשרים בנק פאגי (52) ע"ש ארגון החסד דרך חיים (ע"ר)

בנוסף, ניתן לבצע תשלום דרך האינטרנט לחצו כאן לתרומה

תודה!