"קמחא דפסחא"

אנו קוראים בקריאה קדושה לכל איש ישראל להיות שותף בהחזקת התורה והקמתה בנתינת מעות ה"קמחא דפסחא" עבור ישיבתנו ולקיים את המצווה לסייע להעמדת התורה.

זכר למחצית השקל

"באחד באדר משמיעין על השקלים"
אנו פונים אליכם לקחת חלק ולהיות שותפים במצווה חשובה זו בהעברת "זכר מחצית השקל" לישיבתנו.

השקת האתר!

בהודעה אשר נשלח השבוע לכל בית הישיבה, הושק האתר החדש של ישיבתינו.

השיעורים גם בדרייב!

לבקשת כמה חברים וידידי הישיבה,
אנו ממשכים (בינתיים) להעלות את השיעורים שלנו גם בענן וגם כאן באתר.

חיפוש שיעורים

עץ סדרות חדש

שיעורים מועדפים

      No Favorites